RACÓ DELS SOMNIS Decoració i Llar Balaguer Lleida

Descansa!

No existeix un patró específic per definir quina és la duresa ideal d'un coixí, dependrà del nostre pes i de la postura en què acostumem a dormir, tot i que sempre haurem d'intentar que sigui un coixí de qualitat que ens permeti una correcta postura de les cervicale