RACÓ DELS SOMNIS Decoració i Llar Balaguer Lleida

ASMR per dormir millor

19/10/2021

ASMR són les sigles en anglès de "Autonomous Sensory Meridian Response" o el que és el mateix, Resposta Sensorial Meridiana Autònoma. Es tracta d'un formigueig que recorre la part superior de l'esquena, avança pel coll i arriba al capdavant.

El ASMR és una experiència física i psicològica que s'ha convertit en un fenomen que ha captivat a les persones des de la seva aparició a les xarxes socials. Milers d'usuaris es connecten a plataformes com YouTube, Instagram o TikTok per relaxar sentint algun dels vídeos.

Aquest fenomen s'aconsegueix a través de diferents estímuls, especialment visuals i auditius produïts pels coneguts "ASMRtist" o artistes de l'ASMR. Són creadors de contingut audiovisual que es graven xiuxiuejant, manipulant objectes o fins i tot menjant.

Bona part dels artistes de l'ASMR opten per la gravació binaural per aconseguir els seus objectius. Es tracta d'una tècnica de gravació que simula l'acústica tridimensional. Oferint una sensació envoltant que la veu de el creador es troba en la mateixa habitació que l'oient. Gairebé com si realment algú estigués xiuxiuejant a l'orella.

Es manifesta a través d'una sèrie de sensacions plaents de baixa intensitat aconseguint, en la major part dels casos, una sensació de relaxació que provoca calidesa i relaxació. Qui ho ha experimentat el defineix com una mena de massatge cerebral que es trasllada a totes les parts de el cos produint una profunda relaxació que antecedeix a la son.

Aquest fenomen es defineix com sinestèsia i pel qual les persones experimenten sensacions normalment provocades per la fricció o el contacte a través del estímul d'altres sentits. Els estímuls que desencadenen el ASMR per dormir, poden ser molts i varien de persona a persona. Fins i tot hi ha qui no ho percep.

Es tracta d'una forma eficaç i econòmica de combatre teus problemes d'insomni i baixar els nivells d'estrès.

La ciència encara no pot explicar el fenomen ASMR per dormir, tot i que milions de persones el experimentin i el facin servir per agafar el son.